Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Informačné videá do autobusov, električiek, trolejbusov MHD. Rozlíšenie videí je prispôsobené technickým požiadavkám televízorom v dopravných prostriedkoch.

Integrovaný dopravný systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy určitého územia verejnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok. Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý dopravný prostriedok. Zabezpečovanie dopravnej obsluhy územia hromadnou osobnou dopravou formou IDS je najefektívnejší spôsob, ktorý je v súčasnosti známy.

 

 

Post has no taxonomies