KREHKÉ DETI 2016

Intenzívna a operačná jednotka pre novorodencov

Informácie ohľadom rizikovosti predčasne narodených detí a s tým spojenou nutnou odbornou starostlivosťou častokrát získame až v čase, keď sa podobný prípad stane v našom blízkom okolí. Dozvedáme sa tak o vysokošpecializovaných pracoviskách na Slovensku, kde vedia poskytnúť komplexnú starostlivosť o deti s pôrodnou hmotnosťou od približne 500g. Na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v rámci DFNsP v Bratislave ročne hospitalizujú okolo 500 detí a chirurgickému zákroku sa podrobuje približne 15-20 novorodencov mesačne. Ide o deti donosené aj predčasne narodené, s vrodenými vývojovými chybami alebo získanými ochoreniami. Tieto deti potrebujú komplexnú a a intenzívnu starostlivosť, často vrátane operačného zákroku. V týchto prípadoch musia malých pacientov transportovať na vzdialené operačné sály.

Na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v rámci DFNsP v Bratislave ročne hospitalizujú okolo 500 detí a chirurgickému zákroku sa podrobuje približne 15-20 novorodencov mesačne. Ide o deti donosené aj predčasne narodené, s vrodenými vývojovými chybami alebo získanými ochoreniami. Tieto deti potrebujú komplexnú a a intenzívnu starostlivosť, často vrátane operačného zákroku. V týchto prípadoch musia malých pacientov transportovať na vzdialené operačné sály.

Cez konkrétny príbeh sa dostávame aj my k problematike, kedy zisťujeme, čo konkrétne môže pomôcť zachrániť životy. V týchto prípadoch sú podobné oddelenia odkázané na pomoc sponzorov a na podporu a dotáciu konkrétnych projektov.
Zriadením intenzívnej a operačnej jednotky na oddelení znížime záťaž novorodencov hospitalizovaných v kritickom stave, kedy umožníme prísť chirurgovi doslova k lôžku dieťaťa, kde je ošetrované a vykonať potrebný zákrok priamo na mieste. Získame tak cenné sekundy, ktoré môžu byť rozhodujúce.
Prognózy malej Martinky boli pred rokom veľmi vážne. Pomôžme znížiť riziko úmrtia na minimum. Číslo účtu verejnej zbierky k zriadeniu intenzívnej a operačnej jednotky v rámci DFNsP je:
SK58 7500 0000 0040 2191 3106

ĎAKUJEME

kramare

Post has no taxonomies